Bản lể thép dành cho cửa nhựa, cửa gỗ L04

90.000

Bản lề âm  hay bản lề lá được sử dụng rỗng rãi hiện nay nhờ khả năng ứng dụng cao, không cần phải khoét âm lỗ trên khung bao cửa.