Sàn gỗ công nghiệp chiu liu giả gỗ 5508

3.200.000